Ekologiczna reforma podatkowa

Ekologiczna reforma podatkowa W zakresie ekonomii oraz podatków funkcjonuje bardzo wiele rozlicznych koncepcji. Jedną spośród nich jest tak zwana ekologiczna reforma podatkowa. Założenia tej koncepcji są takie, ażeby zwiększyć opodatkowanie zarówno środowiska, jak i produktów z niego wytwarzanych, a także zanieczyszczeń, jakie z tego wynikają. Jednocześnie ograniczone zostałoby opodatkowanie pracy i jej kosztów. Tego rodzaju reforma po prostu zmienia źródło, z którego państwowy budżet czerpie dochody, ale nie jest to jednoznaczne z pomniejszeniem tychże dochodów. W konsekwencji przekłada się to na to, że rynkowa cena środowiska i jego produktów idzie w górę, natomiast siła robocza staje się coraz tańsza. Pracodawcy otrzymują zatem zielone światło, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, albowiem w takiej właśnie sytuacji zatrudnianie nowych pracowników jest z ekonomicznego punktu widzenia jak najbardziej uzasadnione.