Funkcje podatków

Funkcje podatków Ściąganie podatków ma generalnie rzecz biorąc jeden wspólny cel – bez względu na to, o jakie rodzaje formy opodatkowania chodzi, a mianowicie taki, ażeby wpływy do państwowej kasy były jak największe. Oprócz funkcji dochodowych określanych także mianem fiskalnych podatki spełniają również i inne funkcje, a mianowicie takie jak – informacyjną, stymulacyjną oraz regulacyjną. Dochody do budżetu państwa właśnie z tytułu pobierania podatków są zdecydowanie największe. Poza tym odznaczają się właściwościami polegającymi na kształtowaniu dochodów podatników. Ponadto wykorzystywanie instrumentów podatkowych nadaje poszczególnym jednostkom tempa, jeśli chodzi o ich rozwój. W każdym systemie podatkowym zazwyczaj obowiązują jakieś ulgi oraz zwolnienia, a stawki podatków bywają zróżnicowane. Poza tym sposób, w jaki realizowana jest podatkowa polityka dostarcza cennych informacji na temat gospodarki kraju.