Karta podatkowa

Karta podatkowa Karta podatkowa jest jednym z rodzajów opodatkowania. Z takiego sposobu skorzystać mogą zarówno osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, jak i spółki cywilne należące do osób fizycznych. Podstawą funkcjonowania karty podatkowej jest przede wszystkim taka działalność, która polega na tym, że świadczy się jakieś usługi dla ludności, przy niedużym jednocześnie zatrudnieniu. Podatnik pragnący skorzystać z takiej formy opodatkowania musi złożyć do urzędu skarbowego stosowne podanie – każdy przypadek rozpatrywany jest w trybie indywidualnym. Karta podatkowa wiąże się między innymi ze zwolnieniami z tytułu podatku VAT. Podatnik jest zobowiązany do posiadania stosownej dokumentacji, takiej jak dla przykładu karata przychodów zatrudnionych pracowników, ewidencjonowanie zatrudnienia czy też dokumenty potwierdzające sprzedaż. Wartość podatku określona jest tutaj przy wydawaniu decyzji.