Opłata skarbowa

Opłata skarbowa Opłata skarbowa, która bardzo często uiszczać musimy przy rozmaitych okazjach to także forma opodatkowania. Określana jest ona również mianem opłaty stemplowej, chociaż te akurat określenie używane jest znacznie rzadziej. Opłatę skarbową ponosi się w różnych instytucjach będących organami publicznej administracji. Wiąże się ona z wydawaniem rozmaitych zaświadczeń, zezwoleń, także wielu innych dokumentów. Opłaty skarbowe pobierane mogą być na wiele rozmaity sposobów – dla przykładu uiszcza się ją od razu w urzędowej kasie lub tez przelewa się pieniądze na konto takiej instytucji. Odnośnie opłat skarbowym funkcjonują w naszym kraju stosowne przepisy. Można w związku z tym wyszczególnić dwa rodzaje spraw, kiedy się uiszcza tego rodzaju opłaty – a zatem są to sprawy indywidualne oraz urzędowe. Najbardziej popularną formą pobierania tych opłat w Polsce są znaczki skarbowe, aczkolwiek decyzją podjętą przed trzema laty zostały wycofane. Decyzja okazała się nie trafiona, bo rok później zmieniono ją.