Podatek katastralny

Podatek katastralny Jednym z obowiązujących w naszym kraju podatków jest podatek katastralny. To jedna z odmian opodatkowania u nas nieruchomości. Wysokość tego zobowiązania jest zdeterminowana katastralną wartością nieruchomości. Panuje powszechne przekonanie, iż podatek ten ma na celu realizowanie jednej z zasad charakterystycznej dla prawa podatkowego – chodzi w tym miejscu o zasadę podatkowej sprawiedliwości. Sprawiedliwość w tym kontekście należy pojmować w taki sposób, iż wielkość podatku jest proporcjonalna do wartości danej nieruchomości. Podatek katastralny – jak każdy inny zresztą – posiada swoje wady oraz zalety. Z tych dobrych jego stron należy wymienić przede wszystkim to, że jest to pewien sposób na zachęcenie klientów do sprzedawania nieruchomości nieużywanych, albowiem ich ceny dzięki temu zobowiązaniu są niższe. Natomiast jedną z wad takiego obciążenia jest to, iż samo jego wdrożenie w życie do najtańszych nie należy, ponadto wycenianie w tym wypadku samej nieruchomości także nie jest łatwe.