Skala podatkowa

Kategoria: Podatki
Tagi : , , ,

Skala podatkowa W zakresie zagadnień mających związek z podatkami znajduje się również taki termin, jak skala podatkowa. Jest to pewnego rodzaju wzór. Wynika on z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Te właśnie przepisy stanowią podstawę określenia wysokości powyższego podatku. Każda skala podatkowa zawiera przedziały – zdecydowanie bardziej znane są one pod nazwą progów podatkowych. W taki właśnie sposób określa się stawkę, za pomocą której opodatkowano uzyskiwane przed podatnika dochody. Obowiązują tutaj pewne granice – ich przekroczenie automatycznie wiąże się ze zmianą progu podatkowego. W naszym rodzimy systemie podatkowym znajdują się również i takie podatki, których wysokości nie nalicza się w myśl podatkowej skali. Mowa w tym miejscu o takich formach opodatkowania jak między innymi karty podatkowe lub też przychody ewidencjonowane. Są oczywiście stosowne regulacje prawne w tym zakresie.

Karta podatkowa

Karta podatkowa Karta podatkowa jest jednym z rodzajów opodatkowania. Z takiego sposobu skorzystać mogą zarówno osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, jak i spółki cywilne należące do osób fizycznych. Podstawą funkcjonowania karty podatkowej jest przede wszystkim taka działalność, która polega na tym, że świadczy się jakieś usługi dla ludności, przy niedużym jednocześnie zatrudnieniu. Podatnik pragnący skorzystać z takiej formy opodatkowania musi złożyć do urzędu skarbowego stosowne podanie – każdy przypadek rozpatrywany jest w trybie indywidualnym. Karta podatkowa wiąże się między innymi ze zwolnieniami z tytułu podatku VAT. Podatnik jest zobowiązany do posiadania stosownej dokumentacji, takiej jak dla przykładu karata przychodów zatrudnionych pracowników, ewidencjonowanie zatrudnienia czy też dokumenty potwierdzające sprzedaż. Wartość podatku określona jest tutaj przy wydawaniu decyzji.

Ekologiczna reforma podatkowa

Ekologiczna reforma podatkowa W zakresie ekonomii oraz podatków funkcjonuje bardzo wiele rozlicznych koncepcji. Jedną spośród nich jest tak zwana ekologiczna reforma podatkowa. Założenia tej koncepcji są takie, ażeby zwiększyć opodatkowanie zarówno środowiska, jak i produktów z niego wytwarzanych, a także zanieczyszczeń, jakie z tego wynikają. Jednocześnie ograniczone zostałoby opodatkowanie pracy i jej kosztów. Tego rodzaju reforma po prostu zmienia źródło, z którego państwowy budżet czerpie dochody, ale nie jest to jednoznaczne z pomniejszeniem tychże dochodów. W konsekwencji przekłada się to na to, że rynkowa cena środowiska i jego produktów idzie w górę, natomiast siła robocza staje się coraz tańsza. Pracodawcy otrzymują zatem zielone światło, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, albowiem w takiej właśnie sytuacji zatrudnianie nowych pracowników jest z ekonomicznego punktu widzenia jak najbardziej uzasadnione.